Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’informem que el titular de la pàgina web http://www.restaurantbarcelonamilano.com (d’ara endavant, la “Web”) és Divuit-F, S.A. (Restaurant Enoteca BarcelonaMilano), domiciliada a Barcelona, C/ Villarroel, 190-192 – CP 08036, amb C.I.F A60049988, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 22838, Foli 174, Secció 8, Fulla B43247 (d’ara endavant, “RESTAURANT ENOTECA BARCELONAMILANO”).

Les comunicacions que es facin necessàries entre RESTAURANT ENOTECA BARCELONAMILANO i l’Usuari, hauran de dirigir-se al Servei d’Atenció al Client mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a opd@grupolive.net, telefonant al número 934 300 106, o bé mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita dirigida al nostre Departament d’Atenció al Client, en l’adreça abans esmentada.

El nostre horari d’obertura és de 13.00 a 16.00 hores i de 20.00 a 23.30 hores, de dilluns a diumenge. El nostre horari d’atenció al client és de dilluns a divendres de 9 a 19 hores.

1. Acceptació de les Condicions d’Ús

1.1. Les presents Condicions d’Ús tenen per finalitat regular la posada a la disposició de la informació i els serveis prestats per RESTAURANT ENOTECA BARCELONAMILANO per mitjà de la Web.

1.2. En navegar per la Web vostè adquireix automàticament la condició d’Usuari (d’ara endavant, «Vostè» o «Usuari») i accepta sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna del present Avís Legal.

1.3. Per a començar a utilitzar la Web no serà necessari que l’Usuari es registri prèviament, ni que accepti expressament el present Avís Legal. No obstant això, l’Usuari és conscient que és la seva obligació conèixer i respectar el present Avís Legal i la nostra Política de Privacitat a partir del moment en què accedeix a la Web.

1.4. RESTAURANT ENOTECA BARCELONAMILANO podrà modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en la Web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris.

2. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

2.1. Tot el contingut de la Web, incloent-hi títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de RESTAURANT ENOTECA BARCELONAMILANO, trobant-se protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L’accés per part de l’Usuari no li atorga cap dret de propietat a aquestes.

2.2. Si Vostè veu en la Web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ho posin en coneixement de RESTAURANT ENOTECA BARCELONAMILANO al més aviat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça alicia@grupolive.net;.

3. Responsabilitat Civil

3.1. RESTAURANT ENOTECA BARCELONAMILANO no respondrà de cap mal o perjudici que l’Usuari pugui sofrir a conseqüència de la utilització de la Web quan provi que ha complert les exigències i diligències que exigeix la naturalesa de la Web.

3.2. No controlem, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la Web. En particular, no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la Web i les seves eines de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.

3.3. En el cas que en la Web es disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, no exercirem cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirem cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a una web aliena, ni garantirem la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en aquests.

4. Exclusió de Garantia

4.1. No garantim que la Web s’executi sense interrupcions, en temps útil, de confiança, lliure d’errors o de virus i no ens fem responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a RESTAURANT ENOTECA BARCELONAMILANO.

4.2. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. A aquest efecte, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

5. Obligació dels Usuaris

L’Usuari es compromet a:

5.1. Proporcionar en tots els formularis de la Web dades veraces i a mantenir aquestes dades actualitzades. L’Usuari s’obliga a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització de la Web;

5.2. No utilitzar imatges o informació amb caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;

5.4. No utilitzar la Web per a realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial;

5.5. No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la Web o d’impedir el normal funcionament d’aquests;

5.6. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de RESTAURANT ENOTECA BARCELONAMILANO, els seus proveïdors o tercers;

5.7. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

6. Menors d’Edat

Amb caràcter general, per a fer ús del servei els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran responsables de tots els actes realitzats a través de la Web pels menors al seu càrrec. En aquells serveis en els quals expressament s’assenyali o que estigui determinat per llei, l’accés quedarà restringit exclusivament a majors de 18 anys.

7. Durada i terminació

La posada a la disposició dels serveis té una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, estem facultats per a donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la comercialització dels nostres productes.

8. Informació addicional

Informem que Divuit-F, S.A. (Restaurant Enoteca BarcelonaMilano), forma part d’un grup d’empreses conegut com a GRUP OLIVÉ, que està format per les empreses indicades a continuació: Codi Set, S.L. (Restaurant Barceloneta), amb CIF B60438371 i domicili en C/ l’Escar, 22, CP 08039 de Barcelona; Josep Olivé Carbonell, S.A. (Restaurant l’Olivé), amb CIF A58310319 i domicili en C/ Balmes, 47, CP 08007 de Barcelona; Suma Nou, S.L. (Alta Taverna Paco Meralgo), amb CIF B62555230 i domicili en C/ Muntaner, 171, CP 08036 de Barcelona; Travessera Tuset, S.L. (Feroç), amb CIF B66900630 i domicili en C/ Tuset, 27, CP 08006 de Barcelona;Societat de Restauració, S.A. (Restaurant Cañete), amb CIF A08651895 i domicili en C/ Va unir, 17, CP 08001 de Barcelona.

9. Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Barcelona.